econic heet vanaf nu evoyo!

Nieuwbouw

Grondgebonden woningen, appartementen of woontorens? Wij realiseren duurzame warmte- en koudesystemen die passen bij de comfortbehoefte en leefomgeving van bewoners.

test

Met slimme regeltechnieken voor optimaal rendement doen we dit met verschillende type warmtepompen, lokale bodemenergie en zonne-energie. Voor ieder project maken wij een voorstel op maat dat past bij de ontwikkeling.

De bouwsector staat voor een grote opgave: het realiseren van 900.000 nieuwe woningen tot 2030. En dat in een tijd met strenge milieu- en klimaateisen, hoge materiaalkosten, maximale verkoopprijzen en krapte op de arbeidsmarkt. Daarom geloven we bij evoyo in het belang van een open, snelle en transparante samenwerking met opdrachtgevers en partners in het werken aan maatwerkoplossingen.

evoyo heeft voor vrijwel elk gebouwtype een geschikte oplossing. Van individuele tot collectieve systemen: voor elk project ontwikkelen, financieren, installeren en onderhouden we het energiesysteem. Daarbij zoeken we naar de optimale balans tussen duurzaamheid, betaalbaarheid en zekerheid. We ontzorgen u in elke fase van het proces: vanaf het eerste ontwerp tot en met exploitatie. Bij evoyo geloven we daarnaast in de kracht van drie pijlers.

1. Wij investeren mee in een duurzaam systeem

De aanleg van een nieuw warmte- en koudesysteem vraagt om een flinke investering. Daarom investeert evoyo mee in het systeem. Zo brengen we de stichtingskosten naar beneden en worden woningen beter betaalbaar voor een groter publiek.

2. Communicatie naar en met nieuwe bewoners

Tijdens de bouw en realisatie begeleiden we optimaal het project, communiceren over de vorderingen en plannen in samenwerking met de uitvoerder, aannemer, architect en makelaar.

Daarnaast zorgen we voor onboarding: we begeleiden en adviseren bewoners over extra mogelijkheden, leggen uit hoe alle apparaten werken en leggen de afspraken nauwkeurig vast in contracten.

3. Meerjarige ontzorging tijdens exploitatie

Na de realisatie blijven we bij het project betrokken. Tijdens de exploitatie dragen we zorg voor optimalisaties, service en jaarlijks onderhoud, waarmee we de kwaliteit en prestatie van het systeem borgen.

En zijn er onverhoopt toch vragen of storingen? Dan worden bewoners snel geholpen door onze klantenservice.

Meer weten?

Ludo de Haan
Senior business developer

empty
empty

Volledige ontzorging in elke fase van het bouwproces

Wij nemen u de complexiteit van het ontwerpen, realiseren, financieren en exploiteren van een geïntegreerd duurzaam energiesysteem uit handen.

Ontwerp

We ontwerpen een energiesysteem voor de levering van warmte en/of warm tapwater. Hierbij staan de wettelijke eisen en het beoogde comfort voor bewoners centraal. Aan bewoners leggen we goed uit wat er in en rondom hun woning gaat gebeuren en welke impact dat op hun woning heeft.

Realisatie

We dragen zorg voor de installatie van de warmtepomp en, indien van toepassing, de PV-installatie. In overleg met u selecteren we een installatie- partner. Wij houden toezicht op de bouw van de duurzame installatie en controleren de kwaliteit van de uitvoering.

Financiering

Wij blijven eigenaar van de apparatuur en bewoners betalen een vast bedrag per maand. Dit noemen we slim bezit. Kopen bewoners liever de apparatuur? Dat kan natuurlijk ook. De apparatuur kan eventueel worden meegefinancierd in de hypotheek.

Exploitatie

In ons serviceabonnement is monitoring inbegrepen om te zorgen dat alles goed werkt. Is er iets mis? Dan lossen we dat zo snel mogelijk op. Koopt de bewoner de apparatuur? Dan heeft de bewoner standaard 1 jaar service. Daarna kiezen bewoners zelf of ze deze willen verlengen.

Op weg met evoyo als partner

Ontzorging. Dat is de manier van werken die past bij onze missie: een wereld zonder emissie. We ontzorgen u in elke fase van het project. Dat doen we in vijf overzichtelijke stappen.

Wij werken slim samen om u te ontzorgen vanaf de ontwikkeling tot oplevering en exploitatie van uw projecten. Wij nemen u de complexiteit van het ontwerpen, realiseren, financieren en onderhouden van een geïntegreerd duurzaam energiesysteem uit handen.

Bjorn met warmtepomp op dak
1
Verkennend gesprek

We bespreken jouw wensen en onze manier van werken. Zo leggen we een solide basis.

Bjorn bij meterkast
2
Projectvoorstel

Met het energieconcept, de technische inpassing en de businesscase bieden je een eerste inzicht.

Koppel op bank met iPad
3
LOI- en REEX-overeenkomst

Samen werken we toe naar de LOI en REEX, waarin we concrete afspraken vastleggen.

4
Realisatie

We begeleiden het project en zorgen dat de installatie vlekkeloos verloopt.

Hybride warmtepomp buiten
5
Exploitatie

We borgen we de kwaliteit en prestatie van het systeem en staan klaar voor bewoners.

FacebookTwitterLinkedInWhatsApp