Onderzoek: “Grote besparing door hybride warmtepomp”

Home
/
Blog
/
Onderzoek: “Grote besparing door hybride warmtepomp”

Uit een onderzoek in de praktijk blijkt dat een hybride warmtepomp het gasgebruik gemiddeld met 75 procent verminderd. Daar staat gemiddeld 2360 kWh extra elektriciteitsgebruik per jaar tegenover. Streep je die kosten weg tegen het verminderde gasgebruik, dan blijft er een besparing van bijna duizend euro op de energiejaarrekening over.

Demonstratieproject `Hybride Warmtepompen in de gebouwde omgeving’

Dat blijkt uit het onderzoeksrapport van het demonstratieproject `Hybride Warmtepompen in de gebouwde omgeving’. Dit onderzoek is een initiatief van de stichting Nederlandse Verduurzamingsindustrie – Gebouwde Omgeving (NVI-GO), Techniek Nederland, ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Dit onderzoek had als doel om cijfermatig vast te stellen wat de werkelijke prestaties zijn van hybride warmtepompen. Op basis daarvan bepaalden ze wat de daadwerkelijke bijdrage is van de hybride warmtepomp aan het versnellen van de energietransitie.

In het demonstratieproject zijn hybride warmtepompinstallaties in 200 woningen gedurende minimaal één stookseizoen gemonitord. De woningen verschilden qua bouwjaar en type. Op het congres ‘Hybride in de warmtetransitie’ zijn de voorlopige resultaten van de eerste 120 woningen gepresenteerd, waarbij een vergelijking werd gemaakt van het jaarlijkse energiegebruik van de deelnemende woningen vóór plaatsing van de hybride warmtepomp met het energiegebruik ná plaatsing.

Eerste conclusies: hybride warmtepomp zorgt voor forse besparingen

Ondanks dat nog niet alle data zijn geanalyseerd, komen de onderzoekers nu al met een paar opvallende bevindingen: 

  • De twee jaar voorafgaand aan het project was het gemiddelde gasverbruik 1850 m3. Door plaatsing van het hybride systeem is het gemiddeld gasgebruik verminderd tot 475 m3. Dat is dus een daling van 75%.
  • Om deze besparing te behalen, gebruikten de woningen gemiddeld 2360 kWh aan extra elektriciteit per woning. 
  • Dit resulteert in een jaarlijkse besparing van bijna 1000 euro per woning. Daarbij werden de energietarieven volgens het prijsplafond gehanteerd: 1,45 euro voor een m3 gas en 0,40 euro voor een kWh. Gerekend met de huidige (mei 2023) marktgemiddelde tarieven is deze besparing 1250 euro per jaar. Als we van een situatie uitgaan waarbij de energieprijzen in de toekomst stijgen, dan wordt de besparing voor de bewoners groter en neemt de terugverdientijd verder af.
  • Ook oude woningen met radiatoren in combinatie met een hybride cv-installatie gaven een goed resultaat.

Bijna alle woningen hebben besparingspotentieel

Alle type woningen uit het demonstratieproject zijn niet specifiek bouwkundig aangepast voor verduurzaming. Dus we kunnen concluderen dat iedere woning besparingspotentieel heeft. Een goede gasbesparing gaat in enkele woningen gepaard met een relatief hoog elektriciteitsgebruik. Maar: de data laten zien dat met naar verhouding kleine verbeteringen al snel een verhoging van de besparing te realiseren is. Zo blijken de kwaliteit van het afgiftesysteem en de regeltechniek van cruciaal belang om in elke situatie tot goede prestaties te komen. Verder valt in het onderzoek ook op dat veel woningen uit het project zonnepanelen hebben. Voor hen is de financiële besparing vaak nog gunstiger.

 

Conclusie: hybride warmtepomp is onmisbaar in de energietransitie

Volgens Frank de Jong, propositiemanager bij evoyo, bevestigen de uitkomsten van het project dat de hybride warmtepomp onmisbaar is in de energietransitie. “We wisten natuurlijk al dat de hybride warmtepomp een verstandige investering is voor het milieu en de portemonnee. Maar dat de warmtepompen in de praktijk nóg beter presteren dan verwacht, dat is natuurlijk fantastisch nieuws. Deze prestatiecijfers geven aan dat de hybride warmtepomp voor een nóg groter deel van de Nederlandse woningvoorraad een duurzaam en effectief verwarmingsconcept is. We hopen dat na deze resultaten meer mensen de sprong naar verduurzaming durven te wagen. Vooral nu het zo warm is buiten. Want voor je het weet staat de winter weer voor de deur en wil je natuurlijk maximaal kunnen besparen. Hét moment voor een hybride warmtepomp is nu.”

Heb je interesse in een hybride warmtepomp? Klik dan op de oranje knop om er in onze woningscan achter te komen of jouw huis er klaar voor is. Kom je er niet uit? Dan helpen wij je graag.

Deel dit artikel op
FacebookTwitterLinkedInWhatsApp