Prinses Margrietstraat

Home
/
Projecten
/
Prinses Margrietstraat

In de Prinses Margrietstraat staat een complex met 23 sociale huurwoningen en drie groepswoningen voor kleinschalig wonen voor dementerenden. evoyo ontwikkelde een concept met zonnecollectoren en warmtepompen voor inzet van aardwarmte en aardkoude uit bodembronnen, voor comfortabele verwarming en verkoeling van de woon- en verblijfsruimten.

De groepswoningen bestaan elk uit een gemeenschappelijke woon- en eetkamer en een keuken voor zes bewoners, en die beschikken daarnaast ook over een individuele woon/slaapkamer met eigen sanitair.

In tien seniorenwoningen wonen echtparen waarvan één partner licht dementeert. De andere dertien woningen zijn bestemd voor de mantelzorgers van de bewoners van de woongroepen. Dit betekent dat partners altijd dichtbij elkaar kunnen blijven wonen, ook als de zorg te zwaar wordt.

Het duurzame evoyo-concept

evoyo ontwikkelde een concept met zonnecollectoren en warmtepompen voor inzet van aardwarmte en aardkoude uit bodembronnen, voor comfortabele verwarming en verkoeling van de woon- en verblijfsruimten. Vacuümbuis zonnecollectoren op het dak van het complex zorgen voor het grootste deel voor verwarming van tapwater.

Samen resulteren die technieken in zo’n 40% energiebesparing ten opzichte van HR-ketels. De bewoners genieten van een gezonder binnenklimaat en van duurzaam verwarmd water, met een hoog comfortniveau. Een groot deel van de warmte wordt aan de bodem onttrokken of door de zon geleverd. Voor piekverbruik schakelen HR-ketels op aardgas bij.

De exploitatie

evoyo investeert in de collectieve installaties en exploiteert deze gedurende dertig jaar na oplevering. In alle woningen bevinden zich warmtemeters. De bewoners betalen naast vastrecht de warmte en warm tapwater naar gemeten verbruik. Het gebruik van de koeling is gratis voor individuele bewoners. Voor de bewoners en gebruikers zijn de kosten voor warmte nooit hoger dan de energielasten met individuele HR ketels. Dit ligt vastgelegd in de warmtewet.

evoyo ontwikkelde, bouwde en financierde dit project in een aparte entiteit, een ESCo. Vanuit deze ESCo verzorgen we dertig jaar de financiële, technische en administratieve exploitatie. evoyo is het lokale energiebedrijf, dat lokaal opgewekte warmte en koude lokaal inzet voor gebruik.

Deel dit project op

Prinses Margrietstraat

Locatie
Utrecht
In samenwerking met
Woonin
Oplevering
2012
Type
Bestaande bouw
Oplossingen
Vacuümbuis zonnecollectoren
Gesloten bodembron
Meer informatie over dit project?
FacebookTwitterLinkedInWhatsApp