Energieconcepten

Energieneutrale woningen realiseren is geen kwestie van ‘one size fits all’. Daarom hebben we voor elk type project een energieconcept dat past bij de omstandigheden.

empty
empty

Collectief systeem met individueel tapwater

Dit systeem heeft een gedeelde bron en levert warmte, koude en tapwater. Hierbij plaatsen we een collectieve warmtepomp in de centrale technische ruimte, die zorgt voor verwarming en koeling.

In elke woning plaatsen we individuele robuuste afleversets voor de overdracht van warmte en koude. Warm tapwater wordt in iedere woning bereid met een (booster)warmtepomp.

  • Minder boren door de gedeelde bron
  • Minder ruimtebeslag in een appartement
  • Meer keuzevrijheid voor bewoners
empty

Collectief systeem

Een collectief systeem heeft een gedeelde bron en levert warmte, koude en tapwater. Dit systeem plaatsen we in een centrale technische ruimte. In elke woning komen individuele robuuste afleversets.

Dit zorgt voor meer ruimte in elke woning en minimaal onderhoud achter de voordeur. Door de centrale technische ruimte ondervinden bewoners geen nadelen van onderhoud en kunnen werkzaamheden ongestoord worden verricht.

  • Minder impact in het bouwproces
  • Weinig ruimtebeslag in een appartement
empty
empty

Meer weten?

Mail naar service@evoyo.com.

Gecombineerd systeem

Een gecombineerd systeem heeft een gedeelde bron. Bewoners hebben een eigen warmtepomp die zorgt voor verwarming, koeling en warm tapwater. Het systeem heeft geen centrale technische ruimte en dat zorgt voor ruimtebesparing in het project.

De warmte-, koude- en tapwatervoorziening stemmen we af op de woning en de wensen van de bewoner. Met de bewoners stemmen we de keuze voor het systeem af en hoeveel zonnepanelen zij willen.

  • Minder ruimtebeslag op begane grond
  • Minder boren door gedeelde bron

Individueel systeem

Dit systeem bestaat uit individuele bronnen. Bewoners hebben een eigen warmtepomp en een individuele tapwatervoorziening. Het bronsysteem wordt onderdeel van de woning. Dat betekent dat het een onderdeel is van de koopprijs en/of aanneemsom.

Met de bewoner stemmen we af welke warmtepomp en hoeveel zonnepanelen er worden geplaatst. Daarbij houden we rekening met de wensen van de bewoner, maar ook met potentiële toekomstige veranderingen aan de woning.

  • Bewoners hebben keuzevrijheid met betrekking tot huur/koop en leverancier

Duurzame bronnen

Wij zijn techniekonafhankelijk. En dat is wel zo prettig, want de beste oplossing voor jouw project wordt bepaald door de omstandigheden.

WKO

Warmte-koudeopslagsystemen (WKO) slaan energie in de vorm van warmte en koude op in de bodem. Vooral in de winter is er vraag naar warmte, terwijl in de zomer de meeste warmte beschikbaar is. Daarom gebruiken we WKO's om vraag en aanbod op elkaar af te stemmen.

Aquathermie

Aquathermie is een verzamelterm voor thermische energie uit water. Deze energie kan op verschillende manieren worden opgewekt. Wij hebben ervaring met thermische energie uit oppervlaktewater (TEO), uit drinkwater (TED) en uit afvalwater (TEA).

Bodemwarmte

Warmte uit het bodemwater is een duurzame vorm van energie. Voor bodemwarmte hoeft er niet diep te worden geboord en is in te zetten op grote én kleine schaal. Bijvoorbeeld voor woningverwarming van nieuwbouwhuizen.

Zonthermie

Van zonnestraling naar bruikbare warmte. Zonnecollectoren wekken warmte op en slaan deze op in een boilervat. Op deze manier kan het gedeeltelijk voorzien in de behoefte aan warm tapwater en ruimteverwarming.

FacebookTwitterLinkedInWhatsApp