Als vastgoedontwikkelaar de stichtingskosten in de hand houden?

Home
/
Blog
/
Als vastgoedontwikkelaar de stichtingskosten in de hand houden?

Het zal niemand ontgaan zijn: bouwprojecten en gebiedsontwikkelingen hebben te maken met stijgende bouw- en stichtingskosten.

Dit leidt tot zorgen over de gevolgen voor de planning: projecten worden uitgesteld of zelfs afgesteld. Hoe kun je als ontwikkelaar de kosten verminderen en de vaart in ontwikkelingen houden? Samenwerking met evoyo brengt je verlichting. Laten we beginnen met de oorzaken van de kostenstijgingen in de bouwwereld. Dat is in 2020 ten eerste corona. Terwijl Nederland dan al snakt naar nieuwbouwprojecten en een uitweg uit de woningnood. De pandemie drijft de bouwkosten op. Op allerlei plekken op de wereld stokt de productie van bijvoorbeeld staal en hout. Er ontstaat schaarste aan materialen en grondstoffen. Aan het einde van de lockdowns komt de economie weer op stoom. Gevolg: de energieprijzen stijgen. Dat is de tweede oorzaak voor toenemende stichtingskosten van bouwprojecten. Toch heerst er optimisme: het corona-effect zal tijdelijk zijn, een nawee van de pandemie.

Oorlog in Oekraïne

Dan breekt eind februari de oorlog in Oekraïne uit. Onzekerheden voor de economie en sanctiepakketten zorgen opnieuw voor tekorten aan bouwmateriaal en stijgingen van de prijzen voor olie, gas, staal en hout. Glas, beton, aluminium, al deze materialen kosten nu meer.

Pauzeknop

Wat de verdere gevolgen zijn van de oorlog is onzeker. Dat alleen al maakt het lastig om risico’s van prijsverhogingen af te dekken in bijvoorbeeld offertes. Leveranciers rekenen met dagprijzen. Heb je een groot project op stapel staan, dan krab je je achter de oren. Is die gebiedsontwikkeling wel haalbaar? Kunnen we niet beter op de pauzeknop drukken? Wat als uitstel afstel blijkt te worden? De zorgen zijn niet onterecht. Voor een soepele samenwerking in projecten komt meer nadruk te liggen op de stabiliteit en liquiditeit van bouwbedrijven. Zij moeten de stijgende bouwkosten wel kunnen dragen.

Eindafrekening

Zaken doen in de bouw wordt kortom duurder en complexer. Onderhandelingen blijken ingewikkelder omdat prijzen in offertes moeilijk te garanderen zijn. Tegelijk is iedereen in de bouwketen afhankelijk van elkaar.

evoyo investeert mee

Het terugbrengen van investeringen lost in elk geval een stukje van de puzzel op. Daarin kan evoyo een deel van de oplossing aandragen. Met slimme duurzame installaties en ook door de financiële pijn een beetje te verzachten. Wij kunnen in een bouwproject mee-investeren in de warmtesystemen en zo de stichtingskosten naar beneden brengen. Vervolgens verzorgen wij ook de exploitatie van de installaties. In een gemiddeld bouwproject maken energiesystemen een kwart uit van de stichtingskosten. Als wij een deel van deze investering op ons nemen, scheelt dat allicht.

Strategische partners in de keten

Een ander voordeel van samenwerken met evoyo: wij pakken door en bouwen aan e-homes. Met de best denkbare duurzame oplossing. Zo dragen we bij aan de energietransitie. Een project dat we opleveren is klaar voor de toekomst. Dat reduceert uitstoot én energiekosten. Met onze strategische partners in de bouwketen hebben we daarnaast processen gestandaardiseerd en gedigitaliseerd – ook dat scheelt geld.

Vroeg in het bouwproces

Onze werkwijze is snel. We hakken vooraan in het bouwproces samen met jou de juiste knopen door. Daardoor kunnen materialen en vakmensen al vroeg worden besteld. Zo voorkomen we uitloop en daarmee extra kostenstijgingen door tussentijdse prijsverhogingen. Wij werken dus graag met je samen aan een doordachte, betaalbare oplossing in dure tijden.

Wil je met ons samenwerken of heb je een vraag over de mogelijkheden? Neem dan vandaag nog contact met ons op.

Deel dit artikel op
FacebookTwitterLinkedInWhatsApp