Deze drie kansen zien woningcorporaties over het hoofd in hun bouwopgave

Home
/
Blog
/
Deze drie kansen zien woningcorporaties over het hoofd in hun bouwopgave

Woningcorporaties staan voor een enorme bouwopgave: tot en met 2030 moeten ze 300.000 nieuwe woningen bouwen, waarvan 250.000 sociale huurwoningen en 50.000 woningen voor middeninkomens. Hoewel woningcorporaties staan te popelen om te bouwen, zijn er uitdagingen die de nieuwbouw vertragen. Waar komt dat door? En welke kansen zijn er om de realisatie van de bouwopgave te versnellen?

Productie nieuwbouwwoningen moet omhoog

Aan wil is in de sector geen gebrek. De afgelopen jaren hebben de woningcorporaties al zo’n 15.000 woningen per jaar gebouwd. Maar: om de ambitieuze bouwopgave voor 2030 te bereiken, moet het aantal te bouwen woningen de komende jaren meer dan verdubbeld worden. De bouwopgave kent echter steeds meer uitdagingen. Naast onzekerheid rondom het stikstofvraagstuk en hoge bouw-, materiaal-, loon- en rentekosten is er ook een tekort aan bouwgrond.

Tekort aan bouwgrond

Woningcorporaties kunnen bouwen via ontwikkelaars of door eigen grondposities in te nemen. Ontwikkelaars zijn vaak verplicht een percentage sociale huur te bouwen. Deze woningen verkopen ze vervolgens aan de woningcorporatie. Steeds vaker benaderen ze woningcorporaties ook om middeldure woningen te kopen, zodat bouwprojecten kunnen doorgaan. Hoewel woningcorporaties serieus naar deze verzoeken kijken, is dit een grote investering waar weinig ruimte voor is.

Daarnaast hebben woningcorporaties steeds minder vaak zelf grondposities. Sinds de nieuwe Woningwet uit 2015 mogen zij bijvoorbeeld grond voor sociale woningbouw nog maar vijf jaar in bezit hebben. Daardoor kochten corporaties minder grond aan én hebben ze verplicht veel grond moeten verkopen. Dat betekende afscheid van flexibiliteit en van snelheid voor de bouw van sociale huurwoningen. Sindsdien zijn ze voor grond aangewezen op projectontwikkelaars en gemeenten.

In september 2022 heeft de Tweede Kamer een motie aangenomen waarin opgeroepen werd de belemmeringen voor woningcorporaties om bouwgrond te kopen weg te nemen. De overheid kan helpen door bijvoorbeeld door het selecteren van nieuwe grootschalige bouwlocaties of door subsidies te geven voor locatieontwikkeling.

Nationale Prestatieafspraken 

Om woningcorporaties meer ruimte te geven om te bouwen, is per 1 januari 2023 de verhuurdersheffing afgeschaft. Door de afschaffing van de verhuurderheffing hebben woningcorporaties meer ruimte om te investeren: ongeveer 1,7 miljard euro. In ruil daarvoor zijn er Nationale Prestatieafspraken gemaakt.  Dit extra geld moet worden besteed aan specifieke doelen. Het gaat om verdubbeling van het aantal sociale huurwoningen, verantwoorde huurstijgingen en huurverlagingen voor mensen met lage inkomens, verduurzaming van ruim 675.000 woningen, woningverbetering en aanpak van vocht- en schimmelproblemen en verbetering van de leefbaarheid.

Woondeals als oplossing?

Daarnaast moeten provincies, gemeenten en woningcorporaties aan de slag met regionale woondeals. Deze woondeals bevatten afspraken over concrete bouwlocaties, het soort woningen en het segment waarin deze moeten vallen. Met de ondertekening van de woondeals spreken de partijen uit zich in te spannen om de afspraken uit te voeren en samen de knelpunten aan te pakken. Woningcorporaties zijn als uitvoerende partij een belangrijke schakel in deze woondeals. Ondanks alle inspanningen blijven de zorgen voor woningcorporaties groot. De woondeals zijn nog niet concreet en zonder extra geld lijken de nieuwbouwplannen maar mondjesmaat te lukken.

Bij evoyo begrijpen we dat de kerntaak om voor leefbare, betaalbare en beschikbare huisvesting onder druk staat. Daarom zoeken we naar andere oplossingen om deze druk te verlichten.

Verminder de bouwkosten van nieuwbouw

Een goede voorbereiding is cruciaal voor een succesvol bouwproces. Daarom zorgen we ervoor dat we samen met de woningcorporatie en de aannemer de juiste knopen doorhakken voordat de bouw begint. Samen stellen we een gezamenlijk plan op en bestellen we vroegtijdig de benodigde materialen en vakmensen. Het risico op uitloop en extra kostenstijgingen wordt daarmee aanzienlijk verkleind.

Mee-investeren in duurzame systemen

Daarnaast ligt er een oplossing in het verminderen van de bouwkosten, waardoor woningcorporaties de ruimte krijgen om door te pakken. evoyo helpt woningcorporaties met het bieden van juist die ruimte. Hoe we dat doen? Door mee te investeren in duurzame warmtesystemen. Wij nemen de kosten voor de warmtepompen en zonnepanelen op ons en zorgen voor de installatie en de exploitatie van de warmtesystemen. De woningcorporatie betaalt een maandelijks bedrag voor installatie, service, onderhoud en gebruik van de energiesystemen. Het resultaat? Lagere stichtingskosten, lagere exploitatiekosten en betaalbare woonlasten voor de huurder.

Verduurzaming bestaande bezit

Ook geeft evoyo woningcorporaties meer lucht door oplossingen te bieden voor bestaand bezit. Deze kunnen we betaalbaar en haalbaar verduurzamen. Dat doen we door warmtepompen en zonnepanelen toe te voegen aan bestaande installaties van appartementen en grondgebonden woningen.

Door deze verduurzaming worden de totale kosten voor verbruik lager. De huur of ingekochte warmte kan de woningcorporaties met huurders verrekenen via de verbruikskostenregeling: zo komt het voordeel bij zowel corporatie als huurder terecht. Op deze manier houden corporaties tijd en geld over voor de ontwikkelingen van nieuwe woningen.

Wacht niet langer

Wil je met ons samenwerken of heb je een vraag over de mogelijkheden? Neem dan contact met ons op.

Deel dit artikel op
FacebookTwitterLinkedInWhatsApp