Zo houden woningcorporaties grip op de stijgende rente

Home
/
Blog
/
Zo houden woningcorporaties grip op de stijgende rente

Het realiseren van meer nieuwbouwwoningen is een enorme uitdaging voor woningcorporaties. Naast schaarse bouwgrond en hoge bouwkosten gooit nu ook de stijgende rente roet in het eten. Dit zet de investeringsmogelijkheden onder druk. Om toch aan de gemaakte prestatieafspraken te voldoen, zijn creatieve oplossingen nodig.

Investeringsruimte onder druk

Woningcorporaties zijn vastbesloten om het tekort aan woningen aan te pakken en hebben daarvoor stevige prestatieafspraken gemaakt met het kabinet. In ruil voor het verlagen en uiteindelijk afschaffen van de verhuurderheffing, willen ze hun nieuwbouwproductie verdubbelen naar 30.000 woningen per jaar. Ook blijven ze investeren in duurzaamheid, kwaliteit en betaalbaarheid voor huurders.

Om hun doelen te halen, moeten ze meer geld lenen. Normaal gesproken wordt hun lening gegarandeerd door het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW), waardoor ze tegen lagere rentes kunnen lenen. Door de omvang van de opgave én de oplopende rente kan het WSW echter niet alle leningen blijven borgen. Gevolg: woningcorporaties betalen fors meer rente aan de bank en houden te weinig inkomsten over om financieel stabiel te zijn.

Oplossingen om doelen toch te halen

Om de afspraken met het kabinet na te komen, moeten er concessies worden gedaan. Finance Ideas komt met drie mogelijke oplossingen:

  • Laat de huurprijzen toch stijgen in 2024

Het exploitatiemodel in de huursector is gebaseerd op het meestijgen van de huren met de inflatie. In de prestatieafspraken is afgesproken om de huren in 2024 te bevriezen en zelfs te verlagen voor sommige huurders. Dit kan echter een negatief effect hebben op het exploitatieresultaat. De éénmalige huurverlaging is al in volle gang. Het afzien van de huurbevriezing kan een optie zijn om meer investeringsruimte te creëren.

  • Afzien van de bouw van middeldure woningen 

Moeten woningcorporaties zich blijven inzetten voor de bouw van middeldure huurwoningen of deze taak overlaten aan marktpartijen? Corporaties zijn juist in het gat gesprongen dat de marktpartijen eerder lieten liggen. Het afzien van de bouw van middeldure huurwoningen kan mogelijk meer investeringsruimte geven, die ze kunnen gebruiken voor hun kerntaak: het zorgen voor sociale huurwoningen.

  • Verlagen van stichtingkosten 

Woningcorporaties kunnen ook de stichtingskosten verlagen. Dit heeft geen grote beleidswijzigingen tot gevolg. Door te kijken naar alternatieve bouwmethoden en materialen kan er flink worden bespaard op de kosten van nieuwbouwprojecten.

evoyo investeert mee in nieuwbouw

Het besparen op de stichtingskosten is dus één van de mogelijke oplossingen. Het is goed om te weten dat je daarbij kan rekenen op evoyo. Wist je dat de energiesystemen in een gemiddeld nieuwbouwproject tot wel een kwart van de stichtingskosten uitmaken? Daarom investeert evoyo mee in het systeem. Zo brengen we de stichtingskosten naar beneden en worden woningen beter betaalbaar voor een groter publiek. Wij blijven eigenaar van de apparatuur en bewoners betalen een vast bedrag per maand voor gebruik en onderhoud van de bron en apparatuur. Dit noemen we slim bezit. 

Verduurzaming bestaande bezit

evoyo biedt woningcorporaties niet alleen een oplossing voor het verlagen van stichtingskosten, maar ook voor het verduurzamen van het bestaande woningaanbod. Door warmtepompen en zonnepanelen toe te voegen aan bestaande installaties van appartementen en grondgebonden woningen, kunnen huurders besparen op energiekosten en woningcorporaties geld overhouden om te investeren in nieuwbouwprojecten. 

Wij zorgen bovendien voor gestandaardiseerde en gedigitaliseerde processen in de bouwketen, wat ook kostenbesparend werkt. Zo slaan we twee vliegen in één klap: duurzaam én betaalbaar wonen voor huurders en meer investeringsruimte voor woningcorporaties.

Wil je met ons samenwerken of heb je een vraag over de mogelijkheden? Neem gerust contact met ons op. Dan maken we samen een plan voor de toekomst.

 

Deel dit artikel op
FacebookTwitterLinkedInWhatsApp