Einde aan salderen? Dit betekent het voor woningcorporaties

Home
/
Blog
/
Einde aan salderen? Dit betekent het voor woningcorporaties

Minister voor Klimaat en Energie Jetten wil per 2025 het salderen voor zonnepanelen afbouwen. Het blijkt echter vooralsnog onduidelijk of het wetsvoorstel wel door de Tweede Kamer komt. Enkele partijen pleiten voor meer aandacht voor sociale huurwoningen en een concrete aanpak voor woningcorporaties. Onzekerheid speelt de boventoon. Wat is nu de status quo? En wat is een mogelijke oplossing?

Salderingsregeling

Salderen houdt in dat de stroom die mensen met zonnepanelen terugleveren aan het net, jaarlijks wordt verrekend tegen hetzelfde tarief als de verbruikte stroom. Een financieel aantrekkelijke impuls en bedoeld om de aanschaf van zonnepanelen te stimuleren. Met succes. De regeling heeft positieve resultaten geboekt. Nederland is namelijk koploper zonnepanelen: één op de vijf huishoudens heeft panelen op het dak liggen. Minister Jetten, maar ook Holland Solar, dé belangenbehartiger van de Nederlandse zonne-energiesector, Netbeheer Nederland en De Autoriteit Consument & Markt zijn voorstander van het afschaffen van salderen. Het idee is om tussen 2025 en 2031 stapsgewijs af te bouwen.

Discussie

De regeling is succesvol gebleken, maar het is goed geweest, laten de voorstanders weten. Zo zou de regeling bijdragen aan ongelijkheid: energieleveranciers maken extra kosten doordat huishoudens met zonnepanelen energie terugleveren op momenten dat de prijs laag is, en (ook) stroom afnemen wanneer de prijzen hoger liggen. Met andere woorden: salderen kost leveranciers geld. Het verschil brengen ze vervolgens verdeeld over alle afnemers bij hen in rekening, óók de huishoudens zonder panelen.

Jaarlijks betalen huishoudens zonder panelen ongeveer 200 euro extra, zonder dat ze daar iets voor terugkrijgen. En aangezien meer en meer huishoudens die het zich kunnen veroorloven zonnepanelen aanschaffen, neemt het verschil (lees: nadeel) toe. En dat terwijl zonnepanelen ook zonder regeling rendabel zijn. Bovendien vertraagt het de ontwikkeling van thuisbatterijen. Batterijen die het overschot aan stroom kunnen opslaan zodat het elektriciteitsnet niet overloopt. Zonder regeling zou er meer budget vrijkomen voor snellere ontwikkeling van deze batterijen en dus efficiënter stroomgebruik.

Ondanks toenemende ongelijkheid en het afremmen van verdere ontwikkelingen, is niet iedereen aan boord. PvdA en GroenLinks stemmen tegen. Zij zitten vooral in hun maag met huishoudens die de aanschaf van zonnepanelen niet kunnen betalen. Suzanne Kröger, Kamerlid van GroenLinks, zegt: “We hebben nu 2 miljoen panelen op daken, veelal van mensen die het zich konden veroorloven. Maar hoe gaan we ervoor zorgen dat die panelen juist komen op de huizen van mensen die dat het meest kunnen gebruiken?” De twee partijen vragen Jetten om een concreet plan om corporatiewoningen van zonnepanelen te voorzien, om mensen in energiearmoede een hand toe te steken.

Vraagtekens

Maar ook buiten de politiek worden vraagtekens gezet bij het afschaffen van de regeling. Aedes, de vereniging voor woningcorporaties in Nederland, vreest dat bewoners van huurwoningen niet langer zullen instemmen met de woningcorporatieplannen om zonnepanelen te plaatsen wanneer de regeling verdwijnt. Zonder regeling neemt namelijk het financiële voordeel voor huishoudens flink af. Mét regeling is de investering zo goed als kostenneutraal over de periode dat de zonnepanelen meegaan. Het netto voordeel voor een huurder bij een woningcorporatie met zonnepanelen is vaak een paar honderd euro per jaar. Dit zal aanzienlijk minder worden. Bovendien zal met het afschaffen van de regeling in de toekomst ook een negatief teruglevertarief worden gehanteerd. Met andere woorden: huurders moeten gaan betalen voor het overschot aan zonne-energie. Dit zal de bereidheid van bewoners om mee te gaan in de plannen van woningcorpraties niet ten goede komen, laat Aedes-voorzitter Martin van Rijn weten. Bovendien ontneemt dit woningcorporaties de kans hun ambities om meer te investeren in zonnepanelen en dit betaalbaar te maken voor huurders, tot een succes te brengen.

Van Rijn sluit zich aan bij de linkse partijen en vraagt Jetten om beter beslagen ten ijs te komen. Hij roept het kabinet op om huurders met een laag inkomen tegemoet te komen, in plaats van hen verder in energiearmoede te laten wegzakken. Energie moet op de lange termijn betaalbaar blijven voor zowel woningeigenaren als huurders. Zonne-energie zorgt voor een permanent lagere energierekening en is daarom van groot belang, vindt Van Rijn.

evoyo biedt oplossing

Bij evoyo onderschrijven we het verhaal van Van Rijn volledig. Daarom bieden wij een langetermijnoplossing voor woningcorporaties en huurders met een klein inkomen. We investeren in warmtesystemen bij woningcorporaties. Voor grondgebonden woningen en appartementen installeren we warmtepompen in de bestaande apparatuur, zodat huurders direct een verminderde gasafname hebben. De stroom voor deze warmtepompen wordt geleverd door de zonnepanelen die evoyo plaatst.

Onze oplossing is financieel aantrekkelijk omdat evoyo enerzijds een deel van de investering – van materiaal tot installatie – op zich neemt. Anderzijds zijn huurders op deze manier beschermd tegen stijgende gasprijzen en profiteren ze van een lagere energierekening. evoyo blijft eigenaar van de apparatuur, en gebruikers betalen enkel een maandelijks bedrag. Zo bieden wij een alternatieve maar blijvende oplossing voor huurders in energiearmoede en versnellen we in samenwerking met woningcorporaties de duurzame energietransitie.

Heb je interesse in onze werkwijze en wil je meer informatie? Op deze pagina staan alle stappen uitgebreid toegelicht, met voorbeelden van woningcorporaties die je voorgingen.

Deel dit artikel op
FacebookTwitterLinkedInWhatsApp